خدای من ..شبی از اوج آسمانها مرا صدا کن...ا

خدایم را صدا میزنم .....

الو سلام منزل خداست؟
اين منم مزاحمي که آشناست
هزار دفعه اين شماره را دلم گرفته است
ولي هنوز پشت خط در انتظار يک صداست
شما که گفته ايد....پاسخ سلام واجب است به ما که مي رسد ،
حساب بنده هايتان جداست؟
الو دوباره قطع و وصل تلفنم شروع شد
خرابي از دل من است يا که عيب سيم هاست؟
چرا صدايتان نمي رسد کمي بلند تر صداي من چطور؟
خوب و صاف و واضح و رساست؟
اگر اجازه مي دهي برايت درد دل کنم
شنيده ام که گريه بر تمام دردها شفاست

/ 4 نظر / 17 بازدید
يه منتظر عاشق

سلام چرا شما ديگه به روز نمی کنيد؟؟؟؟ ما خيلی مطالب شما رو دوست داريم و استفاده می کنيما منتظر

کچل با مزه

سلام اقا ديگه چرا چراغ اين خونه خاموش شده اگه ميرسيد بروزش کنيد تا ما هم فيضی ببريم يا خق