خدای من...!!! از اوج آسمانها يک شب مرا صدا کن...

 

اي سيد و مولاي ما، اِي مهربانترين،

اي كسي كه درگاه رحمتش هميشه باز است و كسي نا اميد از آن باز نمي گردد.

اي بخشنده ترين، اي بهترين دوست و ر فيق،

اي كسي كه نخواسته عطا مي فرمايي،

اي كسي كه نسبت به گنهكاران حليم هستي و نسبت به عاصيان رؤف.

اي كسي كه گناهان را مي پوشاني و به بنده خطاكارت آبرو مي دهي

اي خداي من، اي رب من، اي اله من

اكنون تو را سپاس مي گويم،

تو را سپاس مي گويم كه بمن توفيق دادي با تو همنشين شوم

و از تو در خواست كنم.

الهي!

مگر ممكن است آنكس را كه خود دعوت كرده اي

و او هم اجابت كرده است ـ كه اين نيز توفيقي است از سوي تو ـ دست خالي برگرداني؟

خدایا؛ همین سربلندی مرا بس ، که بنده درگاه تو باشم

الهي!

مگر ممكن است كسي دست بدامان وليت يوسف زهرا بشود

و يا علي بگوييد ، تو به او نگاه نكني؟

حاشا و كلا.........

اينگونه در مورد تو فكر كردن بي ادبي است،

اينچنين در مورد تو قضاوت كردن بي حيايي است.

الهي!

چند  شب ديگر مانده از آن شبهايي كه خود فرمودي: و ما ادراك ما ليلة القدر

به وليت حجة بن الحسن قسم، خود مي داني با اميد بيشتر خواهم آمد،

به اذن و توفيق تو ، و بدامان وليت محكمتر چنگ مي زنم

و رساتر از هر زمان نداي يا علي سر مي دهم،

 كه هركه در اين درگاه توسلش به محبوب تو خالصانه تر باشد،

قربش به تو بيشتر است.

الهي! توفيق بندگي خالصانه عطا فرما ............

آمين يا رب العالمين

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
...