تو می آيی...

يا قائم آل محمد! يا صاحب الزمان! ما تنها به عشق آمدن توست که زنده ايم...

می دانم که می آيی زود...زود...!

ديگر فقط جمعه ها انتظار آمدنت را نمی کشم. چه فرق می کند جمعه باشد يا روز ديگر که تمامی

لحظاتمان متعلق به توست...

ديگر هر لحظه به انتظار آمدنت هستم...

هر صبح و شام. هر ساعت و هر لحظه...

از اين جمعه تا جمعه ديگر فاصله بسيار است...

اما............. تو............زود..........می آيی.

/ 0 نظر / 8 بازدید