برای چشمهایش

ای دستهای سبز برایم دعا کنید... ای ابرهای صاعقه آتش بپا کنید...تا دستهای تشنه دعا گویتان شوند...کاری شگرف محض رضای خدا کنید

و دوباره محرم از راه رسید...

سوار از روی زین افتاد یـــــار از روی زین افتاد
جهانی بر زمین افتاد و جانـــــــــــی بر زمین افتاد
چه آبی از چه دستی ریخت بر پیـــــــــــشانی دریا
که چین افتاد و چین افتاد و چین افتاد و چیــــن افتاد
تو که می آیی از آن دور دامـــــــــــــــان بلندت کو
که چشمانم به صحرا ماند و دست از آستیــن افتاد
ستون خیمه را بردار سقف آسمانــــــــــــها ریخت
طنین انداز در عالم که آن حبل المتیــــــــــــن افتاد
سوار افتاد،  سرگرم دعـــــــــــــــــــــا بودند آدمها
کجا بودند آدمها که آن تنهاتریــــــــــــــــــــــن افتاد
تو برمی گردی اما با همان مشک و همـــان لبخند
اگر آن اتفاق  آن اتفاق  آخریـــــــــــــــــــــــن افتاد

/ 2 نظر / 14 بازدید
ابهری

باز هم عاشورا در راه است . باز هم ما از راه مانده ها را راه نشان خواهد داد ولی افسوس که بیشتر ما در شب شام غریبان ادرس را گم میکنیم .........

باباسعید

سلام خسته نباشید اجرکم عندالله التماس دعا یاعلی